« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčina a následek
Přednášející Karel Kindl
Začátek 14. 4. 2014 20:00 hod.
Konec 14. 4. 2014 22:30 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Vstupné 60,- Kč,- Kč
Pořádá Brno
Kontakt Petr Formánek - 724 924 180

Zveme vás na úvodní přednášku českého cestujícího učitele Karla Kindla na téma „Karma – příčina a následek“. Po přednášce následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Přednáška je přístupná veřejnosti a je vhodná i pro začátečníky.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.