« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karel Kindl
Začátek 15. 5. 2017 20:00 hod.
Konec 15. 5. 2017 21:30 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.