« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčinnost
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 31. 5. 2022 20:00 hod.
Konec 31. 5. 2022 22:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Srdečně zveme do Brna na přednášku cestujícího učitele Jakuba Kadlece, žáka Lamy Ole Nydahla, na téma „Karma – příčinnost“.

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.