« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčina a následek
Přednášející Mirek Hrdina
Začátek 25. 4. 2016 20:00 hod.
Konec 25. 4. 2016 23:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Zveme vás do Brna na úvodní přednášku učitelky Zuzany Ilavské na téma Meditace v praxi. Po přednášce následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Přednáška se koná od 20 hodin v meditačním centru na ulici Trtílkova a je vhodná i pro začátečníky. Vstupné 60 Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.