« Zpět na do kalendáře


Téma Tři pilíře a tři úrovně buddhismu
Přednášející Marina Willer
Začátek 10. 1. 2022 20:00 hod.
Konec 10. 1. 2022 22:30 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Brno

Srdečně vás zveme na přednášku s cestující učitelkou Marinou Willer z Ruska, žákyní Lamy Oleho Nydahla, na téma „Tři pilíře a tři úrovně buddhismu“. Přednáška je v angličtině s překladem do češtiny.

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.