« Zpět na do kalendáře


Téma Soucit a moudrost
Přednášející Petra Jarošová
Začátek 27. 9. 2021 20:00 hod.
Konec 27. 9. 2021 22:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Brno
Srdečně vás zveme na přednášku s cestující učitelkou Petrou Jarošovouu, žákyní Lamy Oleho Nydahla na téma „Soucit a moudrost“. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následuje vedená meditace na 16. Karmapu.
Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Přednáška je omezena počtem účastníků v souladu s aktuálními opatřeními. Prosíme o registraci na emailu [email protected]
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.