« Zpět na do kalendáře


Přednášející Sax Cammarata
Začátek 27. 1. 2017 20:00 hod.
Konec 29. 1. 2017 16:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Sax Cammarata je žákem lamy Oleho Nydahla. Narodil se v roce 1974, vystudoval informatiku a v současnosti pracuje v oddělení výzkumu a vývoje ve firmě z oblasti informačních technologií v Bologni. Útočiště přijal v roce 1996 u lamy Oleho Nydahla a v roce 2003 začal na jeho žádost přednášet o buddhismu. Zapojuje se do řady projektů, například do překladů buddhistických textů a meditací do italštiny, udržování národního italského webu věnovaného buddhismu Diamantové cesty a koordinace skupin a center buddhismu Diamantové cesty v Itálii.

Registrujte se zde:

Meditační víkend se Saxem Cammaratou

 

Program:
Pátek
20:00 přednáška: Pohled, meditace, jednání
Sobota
10:00 – 13:30 vlastní praxe (pauzy dle preferencí)
13:30 – 15:00 oběd
15:00 – 17:00 přednáška: Cesta indentifikace
17:00 – 18:00 vlastní praxe
18:00 – 20:00 večeře
20:00 přednáška: Láska a partnerství
Neděle
10:00 – 11:30 vlastní praxe
11:30 – 14:00 otázky a odpovědi + meditace na 16.karmapu
14:00 oběd
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.