« Zpět na do kalendáře


Přednášející Florinda Czeija, Guido Czeija
Začátek 29. 4. 2022 20:00 hod.
Konec 1. 5. 2022 15:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Meditační víkend byl zrušen pro nemoc. Budeme hledat jiný vhodný termín.

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.