« Zpět na do kalendáře


Přednášející Piotr Kalachyn
Začátek 14. 3. 2014 20:00 hod.
Konec 16. 3. 2014 19:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno
Kontakt +420 724 924 180 (Petr Formánek)

Zveme vás do Brna na meditační víkend s Piotrem Kalachynem (14.-16. 3.)

Prosíme, zaregistrujte se!

PROGRAM

Pátek
20:00 přednáška o meditaci

Sobota
08:00 – 09:00 poklony / meditace
09:00 – 10:00 snídaně
10:00 – 11:30 desetiminutovka + otázky a odpovědi + meditace
11:30 – 12:00 přestávka
12:00 – 13:30 desetiminutovka + otázky a odpovědi + meditace
13:30 – 15:30 oběd
15:30 – 17:00 desetiminutovka + otázky a odpovědi + meditace
17:00 – 17:30 přestávka
17:30 – 18:30 desetiminutovka + otázky a odpovědi + meditace
18:30 – 20:00 večeře
20:00 přednáška o útočišti (se zaměřením na sanghu)

Neděle
09:00 – 10:00 snídaně
10:00 – 11:30 meditace
11:30 – 13:30 otázky a odpovědi
13:30 oběd

CENY
Vstupné 150 Kč za celý program nebo 80 Kč za jednu přednášku.
Příspěvek za přespání 50 Kč za noc.
Snídaně 40 Kč, oběd 60 Kč a večeře 50 Kč.

PARKOVÁNÍ
Prosíme, neparkujte přímo u centra ani v těsné blízkosti a využijte uvedených parkovišť!

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.