« Zpět na do kalendáře


Přednášející Marcin Baranski
Začátek 10. 11. 2017 20:00 hod.
Konec 12. 11. 2017 15:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Zveme do Brna na meditační víkend s Marcinem Baranskim

Marcin se narodil v roce 1971. Útočiště přijal u lamy Ole Nydahla v roce 1993. Učitelem Diamantové cesty je od roku 2001. Je víceprezidentem DWB Association v Polsku od roku 2007. Mezi jeho koníčky patří jízda na koni a tradiční šerm.

Pro program a registraci klikněte na pole níže. Registrujte se prosíme do středy 8.11. včetně. Usnadníte nám tím organizaci. Děkujeme.

Meditační víkend s Marcinem Baranskim

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.