« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karol Slezcek
Začátek 5. 6. 2015 19:31 hod.
Konec 7. 6. 2015 19:31 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Zveme vás na meditační víkend s polským učitelem buddhismu Karolem Sleczekem, který se bude konat 5.–7. června a jeho hlavními tématy bude meditace a vztah učitele a žáka na Diamantové cestě.
Karol Sleczek je dlouholetým žákem lamy Oleho Nydahla, buddhismus praktikuje přes 30 let. Byl jedním z prvních žáků lamy Oleho Nydahla v Polsku a stál u zrodu polské organizace buddhismu Diamantové cesty.

Prosíme, zaregistrujte se!

PROGRAM
Pátek
19:00 – večeře
20:00 – přednáška

Sobota
09:00 – meditace na 16. Karmapu
09:30 – snídaně
10:30–11:30 – meditace
11:30–12:00 – přestávka
12:00–13:00 – meditace
13:00 – oběd
14:30–16:00 – otázky a odpovědi / meditace
16:00–16:30 – přestávka
16:30–18:00 – meditace
18:00 – večeře
20:00 – přednáška

Neděle
09:00 – meditace na 16. Karmapu
09:30 – snídaně
10:30–11:30 – otázky a odpovědi / meditace
11:30–12:00 – přestávka
12:00–13:00 – meditace
13:00 – oběd

CENY
Vstupné 150 Kč za celý program nebo 80 Kč za jednu přednášku.
Příspěvek za přespání 50 Kč za noc.
Snídaně 40 Kč, oběd 60 Kč a večeře 50 Kč.

PARKOVÁNÍ
Prosíme, neparkujte přímo u centra ani v těsné blízkosti a využijte uvedených parkovišť

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.