« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerge Puskas
Začátek 4. 3. 2016 20:00 hod.
Konec 6. 3. 2016 15:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Pořádá Brno

Zveme vás do Brna na meditační víkend s Gergelym Puskasem, 4.-6. března.

Gergely Puskas přijal buddhistické útočiště v roce 1996. Od roku 1998 žil v různých buddhistických centrech, v současnosti žije v Budapešti. V roce 2002 jej lama Ole Nydahl požádal, aby učil o buddhismu. Gergely Puskas se podílí na vydávání maďarské verze časopisu Buddhismus dnes. Má vlastní firmu a živí se jako grafický designér.

Prosíme, zaregistrujte se zde!

PROGRAM
Pátek:
19:00 večeře
20:00 přednáška na téma Čtyři základní myšlenky a buddhistické útočiště

Sobota:
09:00 snídaně
10:00–11:30 meditace
11:30–12:00 pauza
12:00–13:00 meditace
13:00–15:00 oběd
15:00–17:00 přednáška na téma Čtyři přípravná cvičení
17:00–18:00 meditace
18:00–20:00 večeře
20:00 přednáška na téma Meditace na 16. Karmapu

Neděle:
9:00 snídaně
10:00 meditace
12:00 oběd
13:30 Otázky a odpovědi a meditace na 16. Karmapu

CENY
Vstupné 150 Kč za celý program nebo 80 Kč za jednu přednášku.
Příspěvek za přespání 50 Kč za noc.
Snídaně 40 Kč, oběd 60 Kč a večeře 50 Kč.

PARKOVÁNÍ
Prosíme, neparkujte přímo u centra ani v těsné blízkosti a využijte uvedených parkovišť.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.