« Zpět na do kalendáře


Téma On the Way to Enlightment - Holding the View
Přednášející Kenn Maly
Začátek 13. 10. 2015 20:00 hod.
Konec 13. 10. 2015 23:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Vstupné 60,- Kč,- Kč
Pořádá Brno
Kontakt Vladimír Pleva - 608 783 372

Srdečně zveme na interní přednášku Kenna Malého na téma „Cesta k osvícení – udržování čistého pohledu“.

Od 19.00 hod. proběhne společná meditace na 16. Karmapu. Začátek přednášky ve 20.00 hod.

Překlad zajištěn.

 

We are pleased to invite you to an internal lecture by Kenn Maly on a subject of „On the way to Enlightment – Holding the view“.

There will be a guided meditation on 16th Karmapa from 7 PM. The lecture will start at 8 PM.

The translation to Czech provided.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.