« Zpět na do kalendáře


Téma Transmise na Diamantové cestě
Přednášející Mira Boboli
Začátek 21. 10. 2013 20:00 hod.
Konec 21. 10. 2013 23:00 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Brno
Kontakt tel.: +420 724 924 180 (Petr Formánek)
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.