« Zpět na do kalendáře


Téma bude upřesněno
Začátek 12. 9. 2022 20:00 hod.
Konec 12. 9. 2022 22:30 hod.
Místo konání Trtílkova 18
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Brno

Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Carlosem Vegou z Peru, žákem Lamy Oleho Nydahla, na téma „Tři úrovně a tři pilíře buddhismu“.

Přednáška bude v angličtině s překladem do češtiny.

Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.