« Zpět na do kalendáře


Téma Karma
Přednášející Karel Kindl
Začátek 9. 12. 2015 19:30 hod.
Konec 9. 12. 2015 21:30 hod.
Místo konání Kolej piaristická s kostelem sv. Anny, Masarykovo náměstí 1,256 01 Benešov
Vstupné 70,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.