« Zpět na do kalendáře


Přednášející Lama Ole Nydahl, Šerab Gjalcen Rinpoče
Začátek 9. 7. 2013 09:22 hod.
Konec 14. 7. 2013 09:22 hod.

Zveme vás na meditačně-přednáškový kurz do maďarského retreatového centra v Becske s lamou Olem Nydahlem a Šerabem Gjaltcchenem rinpočhem. V odpoledních hodinách bude převážně přednášet Šerab Gjalcchen rinpočhe, večer pak lama Ole Nydahl.

Program:

  • 9. – 13. července – přednášky
  • 14. července – zmocnění na 2. Karmapu Karma Pakšiho

Podrobný program a další informace naleznete v anglickém jazyce na maďarském webu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.