« Zpět na do kalendáře


Přednášející Anton Orlov
Začátek 17. 9. 2017 07:00 hod.
Konec 18. 9. 2017 22:30 hod.
Místo konání Smetanovy sady 340/10
Pořádá Plzeň
Kontakt Hanka 774838582
Srdečně vás zveme na přednášky Antona Orlova (Izrael) v Plzeňském centru 17-18 záři.
Program:
17.09 Neděle 
7:00 – 8:00 poklony
8:00 – 10:00 snídaně
10:00 – 12:00 vlastni praxe
12:00 – 14:00 oběd
14:00 – 17:00 přednáška „Rušivé emoce“
17:00 – 18:00 společná meditace
18:00 – 20:00 večeře
20:00 – otázky a odpovědi
18.09 Pondělí
12:00 oběd
18:00 večeře
20:00 přednáška „Učitel a žák“

 

Těším se na vás!
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.