« Zpět na do kalendáře


Přednášející Frank Huhn, Karol Slezcek
Začátek 28. 2. 2014 19:00 hod.
Konec 2. 3. 2014 15:00 hod.
Místo konání 5.května 233 /14, Povrly
Pořádá Ústí nad Labem
Kontakt [email protected], tel. 776 733 269 (alenka)

 8. MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ KURZ POVRLY

Karol Sleczek & Frank Huhn

víkend 28. února až 2. března 2014

 

REGISTRACE nejpozději do úterý (!!) 25. února do půlnoci ONLINE ZDE…

 

Program:                                                                                             (English version below…)

 

pátek 28.2.

19.00 večeře

20.00 přednáška BUDDHA / Buddhovská podstata – Karol Sleczek

23.00 little party (never killed nobody;)…) / tombola pro těnovickou stúpu

 

sobota 1.3.

9.00 snídaně

10.00 meditace (ngöndro)

11.00 – 13.00 přednáška DHARMA / Otázky k praxi – Karol Sleczek

13.00 oběd

15.00-16.30 meditace (ngöndro) / Vysvětlení & otázky k meditaci na 8. Karmapu

(v menší skupině) – Frank Huhn

16.30 coffee break

17.00-18.00 meditace (ngöndro / 8. Karmapa)

18.00 večeře

20.00 přednáška SANGHA / Význam a fungování – Frank Huhn

23.00 BIG PARTY: STODOLLARS & holky / DJ ROBERT BREWER / bazén

 

neděle 2.3.

9.00 snídaně

10.00 meditace (ngöndro / 8. Karmapa)

12.00 přednáška LAMA / Otázky & odpovědi k tématu – Karol & Frank

14.00 oběd

15.00 úklid
Co dalšího můžete očekávat:

–         Cafeteria

–         Beach Buddha Bar

–         Steak & Beer Bar

–         Prezentace Trojáku

–         Klid na spaní ve druhé části budovy

–         Babysitting

 

Ceník:

Každá přednáška: 100 Kč

Spaní: 80Kč / noc

Snídaně / oběd / večeře: 40Kč / 70Kč / 60Kč

Celý kurz (zvýhodněná cena): 850Kč, studenti 750Kč

 

Místo konání:

ZŠ a MŠ Povrly, 5. Května 233/14, Povrly 403 32, Česká republika :)

(mezi Ústí nad Labem a Děčínem)

 

Vezměte si s sebou:

Kdo potřebujete překlad z angličtiny:  rádio a sluchátka.

Přezůvky (ve škole nesmíme chodit v botech), meditační polštářek, karimatku, spacák.

 

Kdo přijedete vlakem:

Zajistíme vám shuttle z / na nádraží Povrly – tel. 775 359 009 (Vláďa)

 

Kontakt:

[email protected] / tel.: 605 507 209 (Danča), 724 525 013 (Ondra)

 

Těší se na vás Centra BDC Ústí nad Labem, Děčín, Dresden a Teplice.

 

www.bdc.cz

 

8th INTERNATIONAL MEDITATION COURSE POVRLY

Karol Sleczek & Frank Huhn

the weekend of 28th February – 2nd March 2014

 

THE REGISTRATION  is only available till the midnight of 25th February (!!)  ONLINE LINK HERE…

 

Program:

 

Friday – 28.2.

19.00 dinner

20.00 lecture – BUDDHA / Buddha nature – Karol Sleczek

23.00 a little party (never killed nobody;)…) / a tombola for Těnovice stúpa

 

Saturday – 1.3.

9.00 breakfast

10.00 meditation (ngöndro)

11.00 – 13.00 lecture – DHARMA / Questions to the practice – Karol Sleczek

13.00 lunch

15.00-16.30 meditation (ngöndro) / Explanation of & questions to the 8th Karmapa

meditation (in a smaller group) – Frank Huhn

16.30 coffee break

17.00-18.00 meditation (ngöndro / 8th Karmapa)

18.00 dinner

20.00 lecture – SANGHA / The importance and functioning – Frank Huhn

23.00 BIG PARTY: STODOLLARS & girls / DJ ROBERT BREWER / a swimming pool

 

Sunday – 2.3.

9.00 breakfast

10.00 meditation (ngöndro / 8th Karmapa)

12.00 lecture – LAMA / Q’s & A’s to the topic – Karol & Frank

14.00 lunch

15.00 clean-up

 

What else can you expect:

–         Café (Cafeteria)

–         Beach Buddha Bar

–         Steak & Beer Bar

–         Presentation of the Troják retreat center

–         Calm environment for resting in another part of the building

–         Babysitting

 

Price list:

Single lecture: 100 CZK / 4 EUR

Overnight stay: 80 CZK / 3,5 EUR / night

Breakfast / lunch / dinner: 40 CZK / 70 CZK / 60 CZK – 2 EUR / 3 EUR / 2,5 EUR

The whole course (discounted price!): 850 CZK / 35 EUR , students – 750 CZK / 30 EUR

 

The event takes place at:

ZŠ a MŠ Povrly (Elementary school and Kindergarden Povrly)

address: 5. Května 233/14, Povrly 403 32, Czech Republic

(between Ústí nad Labem and Děčín)

 

Items to take with you:

Those who need translation:  radio with headphones.

Slippers (we are not allowed to wear outdoor shoes inside the building), meditation cushion, sleeping pad, sleeping bag.

 

Those who arrive by train:

We provide shuttle from /to the Povrly train station – phone: 775 359 009 (Vláďa)

 

Contact:

[email protected] / phone: 605 507 209 (Danča), 724 525 013 (Ondra)

 

The DWB Centers of Ústí nad Labem, Děčín, Dresden a Teplice are looking forward to see you soon.

 

www.bdc.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.