« Zpět na do kalendáře


Téma Čistý pohled
Přednášející Danas Kazlauskas
Začátek 6. 5. 2014 19:00 hod.
Konec 6. 5. 2014 23:00 hod.
Místo konání U Pošty 2, Opava
Kontakt +420 724 521 506 (Honza)

Srdečně Vás zveme na interní přednášku Danase Kazlauskase.

Téma přednášky : Čistý pohled

Informace budou upřesněny.
Přednášky budou v angličtině s překladem do češtiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.