« Zpět na do kalendáře


Téma 10. Mezinárodní meditační kurz POVRLY
Přednášející Denes Andras, Manfred Maier
Začátek 4. 3. 2016 19:00 hod.
Konec 6. 3. 2016 16:00 hod.
Místo konání ZŠ Povrly, ul. 5.Května 233, Povrly 403 32 (10km od Ústí nad Labem)
Pořádá Ústí nad Labem
Kontakt [email protected]

Severočeská Centra BDC Vás ze srdce zvou na již

10. MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ KURZ POVRLY
Manfred Maier & Denes Andras

v termínu 4.-6. března 2016

(English version below…)

Registrujte se, prosím, nejpozději do středy 2.3. do 16hod. online zde…
http://doodle.com/poll/wrkk8zgxi5w84xda#table
Program:

pátek 4. 3.

19.00 večeře
20.00 přednáška „Čtyři přípravná cvičení“, Denes Andras
23.00 Beach Buddha Bar párty / DJ Paddy

sobota 5. 3.

9.00 snídaně
10.00 meditace / individuální praxe
13.00 oběd
15.00 small talk „Čtyři základní myšlenky“ Manfred Maier
16.00 meditace / individuální praxe
18.00 večeře
20.00 Otázky & odpovědi, Manfred Maier & Denes Andras
23.00 OSLAVA 10 let konání kurzu / Legendární Povrly párty / DJ Pouko

neděle 6.3.

9.00 snídaně
10.00 meditace / individuální praxe
12.00 přednáška „Příběhy z cestování s lamou“, Manfred Maier
14.00 oběd
15.00 poslední káva a úklid:)

Můžete se dále těšit na:
Beach Buddha Bar, Cafeterii, bazén a klidný prostor na spaní.

Více informací o učitelích:

Manfred Maier se narodil v roce 1956, je žákem lamy Oleho Nydahla a buddhismus praktikuje od roku 1982. Od roku 1992 o buddhismu také učí a v rámci svých přednáškových tour procestoval Evropu, Ameriku a Austrálii. Je členem rady center buddhismu Diamantové cesty západoněmeckého regionu. Manfred Maier je vášnivým motorkářem, pracuje jako učitel hudby a žije se svou rodinou v buddhistickém centru ve Villingenu-Schwenningenu.

Denes Andras se narodil v roce 1969, s buddhismem se setkal v roce 1997 a od té doby soustředí většinu své energie tímto směrem. Od roku 2001 žije v buddhistickém centru v Budapešti a podílel se na jeho budování. V roce 2005 byl požádán lamou Ole Nydahlem, aby začal učit buddhismus. Denes je učitel s bohatými životními zkušenostmi, cestuje a učí po celém světě, podílel se na budování retreatového centra v Becske a Karma Berchen Lingu.
Ceník:
Přednáška: 100 Kč, small talk: 80Kč
Spaní: 100 Kč/noc
Snídaně / oběd / večeře: 40Kč / 70Kč / 60Kč
Celý kurz (zvýhodněná cena): 850Kč, studenti 750Kč

Místo konání:
ZŠ a MŠ Povrly, 5. Května 233/14, Povrly 403 32, Česká republika :)
(10km od Ústí nad Labem, směr Děčín)

Vezměte si s sebou:
Kdo potřebujete překlad z angličtiny: rádio a sluchátka.
Přezůvky (ve škole nesmíme chodit v botech), meditační polštářek, karimatku, spacák.

Kdo přijedete vlakem:
Zajistíme Vám shuttle z / na nádraží Povrly – tel. +420 722 005 017 (Jirka Tichý)

Parkování:
V areálu školy ani před branami není možné.
Můžete si přijet vyložit věci a přeparkovat na vyznačené parkoviště cca 300m od školy.

Kontakt:
[email protected] / tel.: +420 606 943 539 (Petr Hainz)

 

English version:
The North-Bohemian DWB Centers would like to extend their warm invitation to the already

10th INTERNATIONAL MEDITATION COURSE POVRLY / Manfred Maier & Denes Andras

taking place on 4th – 6th March 2016

Please, register yourselves until Wednesday 2nd March at the latest, online on the following link…
http://doodle.com/poll/wrkk8zgxi5w84xda#table

Program:

Friday 4th March

19.00 dinner
20.00 lecture “Four preliminary practices“ Denes Andras
23.00 Beach Buddha Bar Party

Saturday 5th March

09.00 breakfast
10.00 meditation / individual practice
13.00 lunch
15.00 small talk “Four basic thoughts“ Manfred Maier
16.00 meditation / individual practice
18.00 dinner
20.00 Questions & Answers, Manfred Maier & Denes Andras
23.00 CELEBRATION of the 10th anniversary of the Course / Legendary Povrly Party / DJ Pouko

Sunday 6th March

09.00 breakfast
10.00 meditation / individual practice
12.00 lecture “Stories from travels with the Lama“ Manfred Maier
14.00 lunch
15.00 the last coffee and the clean-up J

You can also look forward to:
Beach Buddha Bar, Cafeteria, swimming pool, calm rooms for sleeping.

More information about the teachers:

Manfred Maier was born in 1956. He has been a buddhist practitioner and Lama Ole Nydahl’s student since 1982. Since 1992, he has also been a buddhist teacher and his lecture tours made him travel throughout Europe, America and Australia. He is a board member of the Diamond Way Buddhist centers of the western German region. Manfred Maier is a passionate biker, works as a music teacher and lives with his family in a Buddhist center in Villingen-Schwenningen.

Denes Andras was born in 1969, he first met Buddhism in 1997 and since then he has focused most of his energy in this direction. Since 2001, he has lived in the Buddhist center of Budapest, in the construction of which he participated. In 2005, he was asked by Lama Ole Nydahl to begin teaching Buddhism. Denes is a teacher with rich life experience, travels and teaches throughout the world and participated in the building of Becske and Karma Berchen Ling retreat centers.

Pricelist:
Lecture: € 4
Small talk: € 3
Sleeping accomodation: € 4
Breakfast / lunch / dinner: € 1.5 / € 3 / € 2.5
Complete course (convenient price): € 31.5 (students € 28)

Location:
Kindergarten and Elementary school Povrly (ZŠ a MŠ Povrly)
5. Května 233/14, Povrly 403 32, Czech Republic J
(10km from Ústí nad Labem, in the direction of Děčín)

What to take with you:
If translation from English is needed – radio and headphones
Slippers (we are not allowed to wear outdoor shoes inside the school), meditation pillow, sleeping bag+pad.

In case of train arrival:
We provide you with shuttle from/to the Povrly train station – phone: +420 722 005 017 (Jirka Tichý)

Parking:
Is forbidden on the school premises as well as in front of the school gate!
You can only stop there to unload your baggage. Then you can park on a designated car park 300m away from the school.

Contact:
[email protected] / phone: +420 606 943 539 (Petr Hainz)

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.