Centrum buddhismu Diamantové cesty
Horní náměstí 21
669 02 Znojmo

Telefon: +420 776 086 251, +420 728 925 031,
Email: znojmo@bdc.cz
www: http://www.bdc.cz/znojmo


Pravidelný program centra

Úterý: 19:00 meditace na 16.Karmapu

Meditační skupinu založili znojemští praktikující buddhismu Diamantové cesty v říjnu v roce 2003. Před založením centra se skupina scházela k pravidelným meditacím v učebně angličtiny ve Znojmě.

Každé úterý od 19 hod se scházíme k meditaci na 16. Karmapu. Před samotnou meditací zájemcům vysvětlíme základy buddhismu stejně tak jako metody a cíle buddhismu Diamantové cesty.

Naše současná adresa je Horní náměstí 21. Zvonek najdete hned za mříží vpravo, na zdi přiléhající k trafice.