Centrum buddhismu Diamantové cesty
Prokopa Holého 139/21
405 02 Děčín

Poštovní adresa: Prokopa Holého 139/21, Děčín IV, Podmokly

Telefon: 725 847 781, 723 883 544, 732 989 404
Email: decin@bdc.cz

Pravidelný program centra

Pondělí: 17:30 - 19:30 Ngöndro večer - interní
Čtvrtek: 19:30 vedená meditace na 16. Karmapu - i pro veřejnost