« Zpět na do kalendáře


Téma Používání buddhistických metod k transformaci rušivých emocí a překážek na cestě
Začátek 28. 2. 2024 20:00 hod.
Konec 28. 2. 2024 21:56 hod.
Pořádá Praha

Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícím učitelem Eugenem Trakem, žákem Lamy Oleho Nydahla. Přednáška začíná ve 20 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.