« Zpět na do kalendáře


Téma Vztah učitele a žáka
Přednášející Juliana Ferenczy
Začátek 26. 11. 2022 20:00 hod.
Konec 26. 11. 2022 22:30 hod.
Místo konání Na Maninách 17a
Vstupné 100,- Kč
Pořádá Praha

Rádi bychom vás pozvali na přednášku německé cestující učitelky Julianne Ferenczy, žákyni Lamy Oleho. Po přednášce budou následovat otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.